Naar inhoud

Milieuvergunning, omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Wat?

De milieuvergunning is de ‘omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit’. Naargelang jouw bedrijf behoort tot klasse1, 2 of 3 spreekt men van een vergunning of een melding.

 

Voorwaarden?

Ga eerst na tot welke klasse jouw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

De  VLAREM-wegwijzer helpt je om de klasse van uw bedrijf te bepalen.

Hoe aanvragen?

De aanvragen kan je enkel indienen via het online omgevingsloket

Afhandeling?

De periode van afhandeling is afhankelijk van de aangevraagde rubrieken. Voor meer informatie hierover, neem je best contact op met de milieudienst.

Praktisch

Milieudienst

't Getouw (gelijkvloers)
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 07 35
E-mail

Meer info