Naar inhoud

Klacht, meldpunt

Wat?

Om je toe te laten een klacht in te dienen, heeft het gemeentebestuur een centraal klachtenmeldpunt ingericht. Het klachtenmeldpunt staat ter beschikking van iedereen die ontevreden is over het optreden van het gemeentebestuur. Niet zomaar elke melding van ontevredenheid komt terecht in de klachtenprocedure. Er zijn een aantal voorwaarden.

Bedoeling van de klachtenprocedure is om onze dienstverlening te verbeteren. Inwoners en gebruikers die in conflict liggen met een bepaalde dienst, willen we een kanaal bieden om hun ontevredenheid te uiten. Via bemiddeling gaan we, samen met de betrokken dienst, op zoek naar een oplossing.

Voor wie?

Elke gebruiker van onze dienstverleningen. Een klacht kan niet anoniem worden ingediend.

Voorwaarden?

Het meldpunt oordeelt of een klacht ontvankelijk is of niet.

Volgende zaken zijn niet ontvankelijk in de klachtenprocedure:

  • een vraag tot dienstverlening of een eerste spontane melding van een probleem.
  • een uiting van algemene ontevredenheid over het beleid.
  • een klacht die niet voldoet aan de kenbaarheidsvereiste.
  • gebeurtenissen die zich al meer dan een jaar geleden hebben afgespeeld.
  • klachten waarbij de klager anoniem blijft.
  • klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure.
  • klachten waarvoor formele beroepsmogelijkheden zijn voorzien.
  • klachten waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is.
  • kennelijk ongegronde klachten.

Hoe aanvragen?

Een klacht kan op verschillende manieren worden ingediend:

1.

Brief

Gemeentebestuur Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol

2.

Persoonlijk

Secretariaat

3.

Telefonisch

014 33 08 42

4.

E-mail

klachten@gemeentemol.be

5.

E-formulier

Vul hier het formulier in.

Afhandeling?

Fase

Wie?

Doet wat?

1.

Burger

Dient klacht in.

2.

Secretariaat

Meldt binnen 7 dagen aan burger of klacht ontvankelijk is of niet.

3.

Secretaris

Start onderzoek naar gegrondheid klacht.

4.

Secretaris

Speelt verzoenende rol en tracht een compromis te bereiken.

5.

Managementteam

Neemt definitief besluit indien geen compromis wordt bereikt en bepaalt eventueel compenserende maatregelen.

6.

Secretariaat

Verwittigt de klager van de uitspraak over de klacht.

Meer info