Naar inhoud

Openbaarheid van bestuur, aanvraag

Wat?

Iedereen heeft het wettelijke recht om bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. De aanvraag hiervoor wordt op het secretariaat geregistreerd.

Voorwaarden?

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van het gemeentebestuur openbaar.

Hierop zijn echter uitzonderingen:

  • registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister;
  • dossiers over personen en personeel;
  • de inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden: bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen.

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als het document nog niet af is, of onvolledig, kan je aanvraag ook afgewezen worden. Het gemeentebestuur moet dan afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan en in detail motiveren waarom ze je aanvraag afwijst.

Hoe aanvragen?

Je dient schriftelijk een verzoek tot openbaarheid van bestuur in. Deze aanvraag wordt geregistreerd in het register ‘aanvragen inzake openbaarheid van bestuur’.

Afhandeling?

Fase

Wie?

Doet wat?

1.

Burger

Dient schriftelijk verzoek in bij de gemeente.

2.

Secretariaat

Registreert het verzoek en maakt het over aan de betrokken dienst.

3.

Betrokken dienst

Onderzoekt de aanvraag en handelt het verzoek af.

Meer info