Naar inhoud

Wegeniswerken, hinder door wegenwerken voor je deur

Foto

Wat?

Voor werken gestart na 1 juli 2017 hebben zelfstandigen bij hinder door openbare werken recht op een hinderpremie.  Bijkomend kan er een sluitingspremie aangevraagd worden.

De hinderpremie, een vast bedrag van € 2.000,00, voor winkeliers in de werfzone wordt automatisch toegekend. De sluitingspremie, € 80,00 per dag enkel in geval van sluiting, dient zelf aangevraagd te worden.

Voor openbare werken gestart voor 1 juli 2017 blijven de vroegere steunmaatregelen, de inkomenscompensatie en de rentetoelage van toepassing.

Voor wie?

2 groepen van activiteiten komen in aanmerking:

 • Groep 1: detailhandel en horeca
 • Groep 2: vrije beroepen en dienstverleningen

Voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding moet er aan alle volgende voorwaarden voldaan worden:

 1. Kleine onderneming met maximum 9 werknemers
 2. Onderneming gevestigd in de Vlaams Gewest
 3. Onderneming met een aangepaste ondernemingsvorm
 4. Onderneming bevindt zich niet in de situatie van ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening
 5. Onderneming is geen overheidsonderneming
 6. Er is klantencontact, met vaste openingstijden
 7. Onderneming heeft geen procedure lopende waarbij steun wordt teruggevorderd
 8. Onderneming en vestiging zijn actief

Bijkomende voorwaarden:

 • Voor hinderpremie:
  • o Ernstige hinder ondervinden van de openbare werken
  • o Hoofdactiviteit uit NACE-codegroep 1
 • Voor sluitingspremie:
  • o Ernstige hinder ondervinden van de openbare werken
  • o Hoofdactiviteit uit NACE-codegroep 1 of 2
  • o Vestiging wordt gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten
  • o Goedkeuring hinderpremie hebben

Wat is ernstige hinder?

Wanneer aan alle volgende voorwaarden voldaan wordt, ondervindt men ernstige hinder:

 1. Rijbaan of één of meer rijstroken zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten
 2. De werken hebben een oppervlakte van meer dan 50 m2
 3. Openbare werken zijn concreet gepland
 4. Openbare werken duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen
 5. Vestiging bevindt zich:
 • voor bijkomende sluitingspremie: binnen de hinderzone (NACE-codegroep 1)
 • voor afzonderlijke sluitingspremie: buiten de hinderzone (NACE-codegroep 1)
 • voor afzonderlijke sluitingspremie: binnen of buiten de hinderzone (NACE-codegroep 2)

Hoe aanvragen?

De hinderpremie of de sluitingspremie kan elektronisch aangevraagd worden op www.vlaio.be/hinderpremie.

De hinderpremie moet 30 kalenderdagen vanaf de kennisgeving door Agentschap Innoveren en Ondernemen en voor de einddatum van de openbare werken aangevraagd worden.

De sluitingspremie kan ten vroegste op de startdatum van de openbare werken aangevraagd worden.

De elektronische aanvraag wordt door Agentschap Innoveren en Ondernemen onderzocht.

Afhandeling?

 • De hinderpremie of sluitinspremie wordt online aangevraagd
 • De elektronische aanvraag wordt door Agentschap Innoveren en Ondernemen onderzocht.

Meer info

Praktisch

Openbare werken

't Getouw (1ste verdieping)
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 08 19
E-mail

Meer info