Naar inhoud

Openbare verlichting, defect

Wat?

Defecten aan de openbare verlichting kunnen gemeld worden bij netwerkbeheerder Fluvius.

Voor wie?

Iedereen.

Voorwaarden?

Bij melding van het defect moet je de straatnaam en het nummer van de verlichtingspaal doorgeven of indien je dit niet kent het huisnummer ter hoogte waar de paal zich bevindt.

Hoe aanvragen?

Eandis

Online: Surf naar www.straatlampen.be, vul formulier in

Telefonisch: gratis nummer 0800 6 35 35

www.gemeentemol.be

Surf naar het meldingsformulier op onze site.

Meldingsformulier in driemaandelijks gemeentelijk infoblad

Volledig invullen van meldingsformulier. Opsturen meldingsformulier naar Gemeentebestuur Mol, dienst Openbare Werken, Molenhoekstraat 2

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Meldt het probleem aan Fluvius online op www.straatlampen.be of telefonisch op 0800 6 35 35

Eandis

Zorgt bij een normaal defect van één lamp binnen de 14 dagen voor de herstelling

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Meldt defect aan dienst openbare werken

Kabinet schepen van openbare werken

Bezorgt melding aan dienst openbare werken en stuurt ontvangstmelding aan aanvrager

Dienst openbare werken

Registreert melding en geeft deze door aan Fluvius via het online formulier op www.straatlampen.be

Eandis

Zorgt bij een normaal defect van één lamp binnen de 14 dagen voor de herstelling

Praktisch

Openbare werken

't Getouw (1ste verdieping)
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 08 19
E-mail

Meer info