Naar inhoud

Mestanalyse, subsidie

Wat?

Het gemeentebestuur voorziet elk jaar 5 000 euro voor het subsidiëren van grondontledingen en mestanalyses. De mestanalyse moet worden uitgevoerd door de bodemkundige dienst van België. De bemestingsadviezen zijn onmisbaar voor maximale opbrengst en bescherming of ontlasting van ons milieu. Via een financiële tussenkomst wil het gemeentebestuur het analyseren van mest stimuleren. Zo worden de landbouwers gestimuleerd tot het optimale meststoffengebruik, wat goed is voor het milieu.

Voor wie?

Iedere land- en tuinbouwer gevestigd in de gemeente Mol met een erkend landbouwnummer.

Voorwaarden?

De mestanalyse moet uitgevoerd worden door een erkend labo. Andere ontledingen door een andere dienst komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Hoe aanvragen?

Je kan de subsidie aanvragen door het invullen van onderstaand  e-formulier.

Kostprijs?

Het gemeentebestuur voorziet een terugbetaling van 25 euro op de factuur van de mestanalyse.

Afhandeling?

  1. De landbouwer bezorgt een kopie van de factuur aan de landbouwdienst van het gemeentebestuur
  2. De terugbetaling wordt door de landbouwdienst doorgegeven aan de dienst ontvangerij.
  3. De ontvangerij stort het bedrag op de rekening van de betrokken landbouwer.

Meer info