Naar inhoud

Landbouwraad

Wat?

De landbouwraad brengt advies uit aan het gemeentebestuur en ondersteunt zo het uitstippelen van een gemeentelijk land- en tuinbouwbeleid. De landbouwraad is samengesteld uit landbouwers, politieke partijen en verenigingen. De raad kan zelf initiatieven ontwikkelen om de land- en tuinbouw in onze gemeente te bevorderen. Daarnaast volgt de landbouwraad de planning en het toezicht op bij het onderhouden en verbeteren van landbouwwegen, bermen, grachten en verfraaiing van het landbouwgebied. De vergaderingen gaan viermaandelijks door.

Voor wie?

Elke landbouwer van onze gemeente kan lid worden.

Hoe aanvragen?

Om lid te worden moet je je kandidatuur indienen bij de landbouwdienst.

Afhandeling?

  1. Elke kandidatuur wordt op de landbouwraad ter goedkeuring voorgelegd.
  2. De landbouwdienst brengt de kandidaat op de hoogte van de beslissing.

Meer info