Naar inhoud

Nutsleiding, elektriciteit

Wat?

In Vlaanderen kunnen klanten vrij kiezen bij welke energieleverancier ze elektriciteit of aardgas kopen. De energie komt over een netwerk van kabels en leidingen tot in de woningen en de bedrijven. Dat netwerk beheren is de hoofdopdracht van de distributienetbeheerder Fluvius.

Waar?

Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout

Meer info

Fluvius

  • Algemeen nummer 078 35 35 34, werkdagen 8-20 uur, zaterdag 9-13 uur,
  • vragen over nieuwe aansluitingen, verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters, opneming van meterstanden, rationeel energiegebruik (REG), budgetmeter
  • Gasreuk 0800 65 0 65
  • Storingen en defecten 078 35 35 00, 24 uur op 24, 7 dagen op 7
  • Voor doven en slechthorenden: sms-codebericht, 0477 77 70 80
  • Defecte Straatlampen 0800 6 35 35 www.straatlampen.be, 24 uur op 24, 7 dagen op 7
  • Ombudsdienst 0800 6 00 01, werkdagen 8-20 uur, zaterdag 9-13 uur, Postbus 60, 9090 Melle

Vlaamse Reguleringsinstantie Voor De Elektriciteits- En Gasmarkt

Je kunt bij de VREG terecht voor de contactgegevens van de leveranciers en netbeheerders in Vlaanderen, vragen bij verhuis, aanvragen van folder, het laten maken van een leveranciersvergelijking,...

Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel
info@vreg.be
Telefoon: Algemeen secretariaat: 02 553 13 79
voor vragen over de energiemarkt in Vlaanderen: 02 553 13 53

Multimedia Contact Center

Dit is een federale overheidsdienst die werd opgericht om uw vragen over energie te beantwoorden:

Multimedia Contact Center van de FOD Economie
Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel
gratis telefoonnummer 0800 120 33
gratis faxnummer 0800 120 57
eco.inspec@economie.fgov.be

Praktisch

Openbare werken

't Getouw (1ste verdieping)
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 08 19
E-mail

Meer info