Naar inhoud

Fietspaden, onderhoud en herstelling

Foto

Wat?

Het onderhoud van de fietspaden gebeurt door de dienst openbare werken.  Als je beschadigingen vaststelt, mag je dit melden.

Voor wie?

Iedereen.

Hoe aanvragen?

Meldingsformulier in driemaandelijks gemeentelijk infoblad

Volledig invullen van aanvraagformulier

Opsturen meldingsformulier naar Gemeentebestuur Mol, dienst Openbare Werken, Molenhoekstraat 2

Website

Surf naar www.gemeentemol.be

Klik op startpagina op e-loket

Selecteer ‘Meldingsformulier’

Vul online in en verstuur

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Meldt het probleem

Kabinet van schepen van openbare werken

Maakt de meldingen over aan dienst openbare werken en bezorgt de aanvrager een ontvangstmelding

Dienst openbare werken

Registreert de melding in een database en geeft indien nodig opdracht aan de desbetreffende uitvoerende dienst

Praktisch

Openbare werken

't Getouw (1ste verdieping)
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 08 19
E-mail

Meer info