Naar inhoud

Woonuitbreidingsgebieden, atlas

Wat?

De atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft alle woonuitbreidingsgebieden aan die in onze gemeente gelegen zijn. Vanuit een doordachte ruimtelijke visie wordt nagegaan of deze gebieden beleidsmatig en planologisch kunnen worden ontwikkeld. De atlas houdt ook rekening met de opties van andere bestaande plannen (verkavelingen, BPA’s, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, …

Voor wie?

Iedereen kan de woonuitbreidingsgebieden zowel digitaal als via de anologe plannen raadplegen.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info