Naar inhoud

Omgevingsvergunning, (licht)reclameborden

Wat?

Voor het plaatsen van een reclamebord heb je vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig.Enkel als het gaat om niet-lichtgevende zaakgebonden publiciteit, het wordt bevestigd aan een vergund gebouw én de oppervlakte van het bord minder dan 4 m² bedraagt, moet je geen vergunning aanvragen.

Voor wie?

Iedereen die reclameborden wil plaatsen.

Voorwaarden?

De dossiersamenstelling hangt af van de grootte van het reclamebord.  De medewerking van een architect is niet vereist.

Hoe aanvragen?

Je kan jouw aanvraag digitaal of op papier indienen. Digitale aanvragen moeten worden ingediend via het Omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/). Aanvragen op papier kunnen per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de betrokken diensten worden bezorgd.

Het gemeentebestuur is verplicht om gebruik te maken van het Omgevingsloket. Dossiers die bij het gemeentebestuur ingediend worden op papier, worden achteraf door de gemeente gedigitaliseerd. We rekenen voor deze dossiers een bijkomende kost aan.

Om een omgevingsvergunning op papier aan te vragen, vul je een aanvraagformulier in met bijhorend addendum. In geval van digitale indiening volgt het online omgevingsloket hetzelfde stramien. Bij sommige vragen in het aanvraagformulier wordt je doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of met info over de te verstrekken gegevens. Deze addenda zijn gebundeld in de addenda-bibliotheek. Zowel het aanvraagformulier als de addenda-bibliotheek zijn te downloaden.

Een volledige inhoudelijke omschrijving van de dossierstukken (bijvoorbeeld: wat moet er allemaal op een inplantingsplan staan, welke schaal, etc) staat in het normenboek.

Afhandeling?

Afhankelijk van enkele voorwaarden doorloopt je dossier de volgende stappen.

  1. De betrokken diensten onderzoeken of je aanvraag de nodige documenten en plannen bevat.
  2. De omgevingsambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
  3. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de omgevingsambtenaar een advies geformuleerd.
  4. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het advies van de omgevingsambtenaar en geeft een vergunning/weigering af.
  5. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  6. De omgevingsvergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  7. De mededeling van de beslissing wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  8. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten (tenzij er een beroep werd ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen).

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info