Naar inhoud

Notariële vastgoedinformatie of uittreksel

Wat?

Bij de aankoop of vervreemding van een stuk grond of een woning, gaat de notaris - alvorens authenticiteit te verlenen aan de akte - na welke stedenbouwkundige toestand rust op het onroerend goed. Hij doet dit via notariële inlichtingen die hij aanvraagt bij de dienst ruimtelijke ordening. Zo gaat de notaris na of er voor het huis een bouwvergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied,…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting,.. Sinds 1-1-2011 is er ook een stedenbouwkundig uittreksel verplicht bij de aankoop of vervreemding van een onroerend goed.

Voor wie?

Iedereen die grond of gebouwen wilt verkopen of vervreemden.

Hoe aanvragen?

De notaris vult een aanvraagformulier in. In principe beschikt elke notaris zelf over de nodige aanvraagformulieren.  Of via het e-formulier op onze website.

Kostprijs?

Een stedenbouwkundig uittreksel kost 40 euro per aangevraagd perceel. De combinatie van vastgoedinformatie met een stedenbouwkundig uittreksel kost 115 euro. De betaling gebeurt via factuur na aflevering van de gevraagde informatie.

Afhandeling?

Afhankelijk van de inlichtingen die de notaris vraagt, wordt de aanvraag behandeld door de milieudienst, dienst financiën, .... 

Nadat alle betrokken diensten de aanvraag behandeld hebben, zorgt de dienst ruimtelijke ordening ervoor dat de notariële vastgoedinformatie bij de notaris terechtkomt.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info