Naar inhoud

Kadastraal uittreksel

Wat?

Een kadastraal uittreksel is een uittreksel uit de patrimoniale documentatie. Die documentatie bestaat uit het kadastrale percelenplan en de databank met patrimoniale gegevens.

Het kadastrale percelenplan is een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen.

De databank met patrimoniale gegevens is een register dat voor elke eigenaar de volgende elementen vermeldt:

  • Zijn rechten
  • Zijn percelen
  • De oppervlakte en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens van die percelen
  • De aard van het goed (huis, tuin,…) en het bouwjaar voor constructies.

Het kadaster beschikt over de meest recente gegevens van de kadasterkaart of je kadastraal inkomen.

Voor wie?

Elke geïnteresseerde.

Meer info

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info