Naar inhoud

Artikel 60§7, sociale tewerkstelling

Foto

De dienst activering begeleidt mensen in een werkervaringstraject art.60§7. Dit is een krachtig instrument om mensen de kans te bieden tot werkervaring. Werk is tenslotte een duurzame manier om armoede te bestrijden!

Wat zijn de voordelen voor jou als werkgever?

 • Tijdens de tewerkstelling krijg je ondersteuning van de dienst activering
 • De loonkost blijft beperkt omdat het om een gesubsidieerde tewerkstelling gaat
 • Na de tewerkstelling hou je er mogelijk een gemotiveerde en ingewerkte werkkracht aan over!

 

Wat is ‘artikel 60§7’?

De sociale dienst kan een persoon die recht heeft op een leefloon of financiële steun, tewerkstellen in de eigen diensten of ter beschikking stellen van een derde werkgever. Dit staat vermeld in artikel 60§7 van de OCMW-wet (8 juli 1976).

Deze maatregel heeft als doel:

 • Mensen de mogelijkheid geven om werkervaring op te doen, zich bij te scholen en arbeidsattitudes te oefenen die hun kansen op een duurzame tewerkstelling verhogen.
 • Het opbouwen van sociale zekerheidsrechten.

 

Wat betekent dit voor jou?

Het gemeentebestuur biedt jouw bedrijf en een gemotiveerde werknemer aan.

 

Duur van de tewerkstelling

De tewerkstelling art. 60§7 is beperkt in tijd.

Wat doet het gemeentebestuur voor jou?

 • Dienst activering treedt op als sociaal secretariaat voor jouw werknemer (lonen,

verzekeringen, verlof,...)

 • De maatschappelijk werker van de dienst activering biedt begeleiding:
  • Bij de voorbereiding: 1ste contact met de kandidaat-werknemer en jouw bedrijf, mee opstellen van het takenpakket en de werkregeling, opstellen van de samenwerkingsovereenkomst.
  • Bij de start: afspraken tussen werknemer, sociale dienst en je bedrijf concreet maken.
  • Tijdens de tewerkstelling: organiseren van evaluatiemomenten, begeleiding bij problemen, inspelen op vormingsbehoeften.
  • Bij het einde: begeleiding naar een duurzame tewerkstelling.

Wat verwacht het gemeentebestuur van jou?

 • Je houdt toezicht
 • Je zorgt voor opvang en de begeleiding
 • Je neemt deel aan de evaluatiemomenten
 • Je sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af
 • Je sluit een samenwerkingsovereenkomst af
 • Je bekijkt bij een gunstige samenwerking met de werknemer of er op het einde van de tewerkstelling mogelijkheden zijn tot interne doorstroming

Voor wie?

Voor wie?

Voor ondernemingen met:

 • nood aan medewerkers
 • oog voor sociale doelstellingen

Kostprijs?

Je betaalt slechts 850,00 euro per voltijdse werknemer, per voltijds gepresteerde maand. Dit bedrag wordt evenredig verminderd wanneer het om een deeltijdse tewerkstelling gaat.

Omkaderingspremie

Voorziet jouw bedrijf vorming op maat voor de werknemer art.60§7? Dan geeft de overheid hiervoor een toelage van maximaal 250 euro per kalendermaand (incl. btw) bij een voltijdse tewerkstelling en dit voor maximaal 12 maanden. Je vraagt deze premie aan via de dienst activering.

Meer info

Interesse? Bel of mail ons, we werken een samenwerking uit op maat van jouw bedrijf!

Gemeente Mol - dienst activering, Jakob Smitslaan 24, 2400 Mol

014 33 16 00, teamactivering.socialedienst@gemeentemol.be

Downloads