Naar inhoud

Individueel bezoldigd personenvervoer

Wat?

Vergunning

Voor het uitbaten van een taxidienst heb je een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar je wil exploiteren. De vergunning is voor 5 jaar geldig in heel Vlaanderen.

Er zijn vier verschillende exploitatievormen:

  • straattaxi
  • standplaatstaxi 
  • ceremonieel vervoer 
  • OV-taxi

Afhankelijk van het type vervoer dat je wilt uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moet elke bestuurder van een dienst van individueel bezoldigd personenvervoer verplicht een bestuurderspas op zak hebben.

Om een bestuurderspas te krijgen, moet je de volgende documenten voorleggen:

  • rijbewijs
  • medische keuring 
  • bewijs taalkennis niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen 
  • uittreksel uit het strafregister, jaarlijks in te dienen 

Adreswijzingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden.

De aanvraag gebeurt in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Hoe aanvragen?

Op het platform van Vlaanderen kan je zelf alle vergunningen, machtigingen of bestuurderspassen in verband met individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen en beheren.

Vraag hier een vergunning of bestuurderspas aan.

Kostprijs?

Vergunning

€ 350,00 of € 250,00 voor milieuvriendelijke voertuigen (retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd)

Bestuurderspas

€ 20,00 (retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd)

Meer info

Voor meer info over vergunningen en bestuurderspas kan je terecht bij de dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be