Naar inhoud

Leegstaande bedrijfsgebouwen, aanvraag schrapping uit inventaris

Wat ?

Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid maakt een inventarisatie op van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. De eigenaar van een bedrijfsruimte die opgenomen is in deze inventaris kan altijd een aanvraag tot schrapping indienen.

Voor wie?

Iedereen die leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten bezit.

Voorwaarden?

Als je een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijsruimte bezit die geĆÆnventariseerd is, kan je aanvragen om dit te laten schrappen uit de inventaris.

Afhandeling?

 1. De eigenaar van het pand vraagt een verklaring op bij de burgemeester van de gemeente waar het pand ligt. Dit doe je via volgend e-formulier.
 2. Er komt een technisch medewerker ruimtelijke ordening van het gemeentebestuur ter plaatse voor de vaststelling.
 3. De burgemeester levert de verklaring al dan niet af op basis van het plaatsbezoek.
 4. De eigenaar stuurt een aanvraag tot schrapping, samen met de verklaring van de burgemeester naar:
  Departement Omgeving
  Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 5. Het Departement Omgeving beslist of de bedrijfsruimte al dan niet geschrapt wordt en brengt de eigenaar op de hoogte.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info