Naar inhoud

Koopwaar en voorwerpen uitstallen op openbaar domein, vergunning (stationeervergunning)

Wat?

Handelaars die borden, koopwaar en andere voorwerpen op stoepen en pleinen willen plaatsen moeten hiervoor een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Voetpaden en pleinen zijn eigendom van het gemeentebestuur, daarom moet men een toestemming krijgen om deze in te nemen. Voor de inname moet er ook belasting betaald worden.

De stoepen en pleinen kunnen door koopwaar, verkoopsstellingen (vb. kledingrekken), koel- of drankinstallaties, infoborden, banken, bloembakken, een kippenspit, een viskraam, kippenkraam hotdogkraam enz., ingenomen worden. Bij gunstig advies levert het gemeentebestuur een stationeervergunning voor onbepaalde duur af.

Voor terrassen geldt een bijzondere regeling, klik hier.

Voor wie?

Alle handelaars, zelfstandigen of andere personen die het voetpad of een plein of andere plaatsen op het openbaar domein willen gebruiken voor het uitstallen van koopwaar of andere inrichtingen.

Voorwaarden?

 •  De opstelling van de koopwaar of andere inrichtingen mag de vrije breedte van de evacuatieweg niet beperken en mag een vlotte evacuatie van het gebouw niet hinderen.
 • De minimumafstand tussen de ingebruikneming en de rand van de rijweg bedraagt 1,50 meter. De doorgang moet obstakelvrij en vrij van hoogteverschillen zijn. Er dient tevens een vrije hoogte behouden te worden van 2,10 meter.
 • De ondergrondse en bovengrondse hydranten, brandkranen, afsluiters, deksels van rioleringen, huisaansluitingsputjes, straatkolken,… moeten altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
 • Indien werken moeten worden uitgevoerd aan het openbaar domein of aan openbare nutsleidingen moet de vergunninghouder dit gedogen, welke ongemakken er ook het gevolg van zijn.
 • Na het vervallen van de vergunning,moet het openbaar domein worden hersteld in zijn oorspronkelijke staat en moeten alle eventuele sporen van bevestiging op de verharding van het openbaar domein worden verwijderd.
 • De vergunninghouder moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van het openbaar domein dat door hem wordt ingenomen.

Hoe aanvragen?

Elke aanvraag moet vergezeld zijn van:

 1. Een duidelijke situatiebeschrijving
 2. Een inplantingsplan op schaal 1/50 of 1/100 met de nodige afmetingen van het in te nemen openbaar domein en van alle hindernissen aangebracht in een zone van minimum twee meter rond de gevraagde oppervlakte
 3. Minstens één foto van de in gebruik te nemen oppervlakte
 4. Een plaatsbeschrijving van het openbaar domein

Kostprijs?

Voor de uitstalling van koopwaren en andere voorwerpen:

 1. Enkel opgesteld binnen een periode lopende van 1 maart tot en met 31 oktober van het belastingjaar: 5 EUR per m² of begonnen m², met een minimum van 50 euro
 2. Opgesteld binnen een periode lopende van 1 januari tot en met 31 december van het belastingsjaar: 7,50 EURO m² of begonnen m², met een minimum van 75 euro.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1.

Dienst lokale economie

als het aanvraagdossier volledig is, worden er adviezen opgevraagd aan het gewest (indien openbaar domein aan een gewestweg is gelegen), aan de verkeersdienst, aan de dienst openbare werken, aan de dienst ruimtelijke ordening en aan de wijkagent

2.

Adviserende diensten

geven advies binnen 30 werkdagen

3.

Dienst lokale economie

brengt dossier ter kennis op het CBS met de adviezen van de adviserende diensten

4.

Dienst lokale economie

maakt een burgemeesterbesluit op waarin de burgemeester al dan niet een toestemming geeft tot inname van het openbaar domein.

5.

CBS

neemt kennis van de inname en geeft advies

6.

Burgemeester

ondertekent het burgemeesterbesluit (stationeervergunning)

7.

Dienst lokale economie

Stuurt binnen 45 dagen vanaf de dag van de verzending van de volledige en correcte aanvraag, via een aangetekend schrijven, een brief met het burgemeesterbesluit (stationeervergunning) naar de aanvrager

Meer info

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info