Naar inhoud

Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter, toelating

Wat?

Vooraleer je producten of diensten met een niet-commercieel karakter kan verkopen, heb je een toelating nodig. Vaak staan deze verkopen gekend als het houden van een collecte. Typische voorbeelden van zulke verkopen zijn de acties van verenigingen, scholen en particulieren om bijvoorbeeld culturele, sportieve, menslievende, sociale of educatieve doelstellingen te realiseren. Deze verkopen zijn niet onderworpen aan de bepalingen die voor de ambulante handelaars gelden.

Voor wie?

Voor alle verenigingen of particulieren, met uitzondering van erkende jeugdverenigingen en organisaties erkend door de Minister van Financiën.

Voorwaarden?

De verkopen zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 1. De verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief of sportief, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter bevordering van ambachten of streekproducten.

 2. De verkoop moet occasioneel blijven.

 3. Naargelang het statuut van de verkoper;

  • is de verkoop toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring, wanneer deze door jeugdverenigingen georganiseerd wordt die erkend en gesubsidieerd worden door de bevoegde overheden.

  • is de verkoop onderworpen aan een voorafgaande melding, wanneer deze georganiseerd wordt door verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen, erkend door de FOD Financiën

  • is de verkoop aan een machtiging onderworpen, wanneer deze gebeurt door andere categorieën organisatoren. Deze machtiging is beperkt tot één jaar en is jaarlijks hernieuwbaar. In de aanvraag tot machtiging kunnen verschillende acties opgenomen worden (weliswaar te realiseren binnen de periode van één jaar).

 1. De verklaringen en aanvragen moeten volgende zaken vermelden:
  • de verantwoordelijke van de verkoop alsook het doel, de plaatsen, de periodes van de verkoop en de aangeboden producten en diensten.

  • een raming van de te koop aangeboden hoeveelheden, zodat nagegaan kan worden of er concurrentie dreigt voor de plaatselijke handel.

 1. De verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren, aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool.

 2. Bij de verkoop van gereglementeerde producten moet men de geldende reglementering naleven, zoals bijvoorbeeld de verkoop van voedingswaren.

 3. Alle verkoopsactiviteiten die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden en de organisator kan één of meer jaren het verbod krijgen zijn activiteit uit te oefenen.

Hoe aanvragen?

De verklaringen en aanvragen voor een machtiging moeten gebeuren:

 • via de gemeentelijke Evenementenkluis wanneer de verkoop onze gemeentegrenzen niet overschrijdt.
 • In een ander geval, bij de Dienst Economische vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

In de Evenementenkluis

 • maak je minstens één maand op voorhand een evenement aan op de dag van de verkoop. Je vult alle nodige basisgegevens in. 
 • vul je zéker het formulier 'Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter' in.

Kostprijs?

Aan het bekomen van deze toelating zijn geen kosten verbonden.

Afhandeling?

De machtigingen worden toegekend door de burgemeester voor de periode van maximum één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Binnen dertig dagen na vervallen van de machtiging moet je het bewijs leveren van de besteding van de opbrengst.

Meer info

Dienst lokale economie, lokale.economie@gemeentemol.be, 014 33 08 98

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info