Naar inhoud

Kermisactiviteiten buiten kermissen, toelating

Wat?

Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.

Voor wie?

Voor alle foorreizigers die in het bezit zijn van een machtiging (leurkaart).

Voorwaarden?

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein of op privéterrein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten, dient dit voorafgaand aan te vragen bij het gemeentebestuur.

De personen die voldoen aan de voorwaarden kunnen standplaatsen innemen.

De machtiging (toelating) wordt door de gemeente toegekend.

Algemene voorwaarden:

 • de uitbater moet behoorlijk gedekt zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
 • het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. 

Bijkomende voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot kermisactiviteiten op openbaar domein

 • tegenover de attracties dient een brandvrije doorgang van 4 meter te zijn. Achter de attracties dient er een doorgang van 1,5 meter te zijn. De handelszaken gelegen langs het traject van de kermis dienen bereikbaar te zijn. De brandweer kan altijd controle uitoefenen. De foorreizigers moeten zich onmiddellijk schikken naar de onderrichtingen van de brandweer.
 • de foorreizigers moeten zich houden aan de wettelijke geluidsnormen;
 • de plaats moet achtergelaten worden in de staat waarin ze bevonden werd;
 • de kramen worden volgens het kermisplan in een ordentelijke rij opgesteld op een veilige wijze en zonder schade aan te brengen aan het openbaar domein;
 • vanaf het moment van oprijden tot aan het vertrek moeten de kramen zich in goede, veilige en hygiënische toestand bevinden. De foorreizigers staan zelf in voor het verzamelen, bewaren en afvoeren van hun afval.
 • de foorreizigers die eten, drinken of verpakte goederen aan het publiek aanbieden of ter beschikking stellen, voorzien voldoende afvalbakken in de onmiddellijke nabijheid van hun kraam. De afvalbakken zijn netjes en worden voldoende geledigd;
 • het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden en verplichtingen opleggen. Deze voorwaarden moeten worden gepubliceerd en worden bekendgemaakt.

Bijkomende voorwaarde voor kermisactiviteiten op privéterrein

 • schriftelijk akkoord van de eigenaar op privégrond 

Hoe aanvragen?

Voor kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten de kermissen

De machtiging (toelating) wordt door de gemeente toegekend.

Voor kermisactiviteiten op privéterrein

 1. Op vraag van de kermisuitbater

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen buiten het openbaar domein en/of buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. De private organisator kan standplaatsen op zijn domein toewijzen aan kermisuitbaters naar zijn keuze. De toewijzing van kermisactiviteiten op privé-terreinen is onderworpen aan een geldige machtiging kermisactiviteiten waarbij de bijhorende documenten inzake verzekering, onderhoud, inspectie van opstelling, dierenwelzijn of volksgezondheid betreffende voeding in orde moeten zijn. 

 1. Vanuit de gemeente

Wanneer de gemeente een standplaats buiten het openbaar domein en/of buiten de openbare kermissen wenst toe te kennen, wordt de procedure van toewijzen van standplaatsen op openbare kermissen gevolgd. 

In beide gevallen dient bij de aanvraag het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de privé grond te worden gevoegd.

Kostprijs?

OPENBAAR
2,50 euro/m voor 2 dagen

PARTICULIER

Meters

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 dagen

2,50
5
7,50
10
12,50
15
17,50
20
22,50
25
27,50
30
32,50
35
37,50
40
42,50
45
47,50
50
52,50
55
57,50
60
62,50

Meters

 

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

 

2 dagen

5
5
5
5
5
5,25
6
6,75
7,50
8,25
9
9,75
10,5
11,25
12
12,75
13,50
14,25
15
15,75
16,50

Het verbruik van elektriciteit wordt berekend via het gemeentelijk retributiereglement.

Bij kermisactiviteiten op privéterrein is het de initiatiefnemer die de prijs van het standgeld bepaalt.

Afhandeling?

De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee.

Reglement

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 30 september 1993);
 • Wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 25 augustus 2005);
 • Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen – Titel IX Middenstand – Hoofdstuk III: wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten (Belgisch Staatsblad 28 juli 2006);
 • KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten (Belgisch Staatsblad 29 september 2006)

Je kan alle wetteksten raadplegen op de site van de Federale Overheidsdienst Economie onder de rubriek ‘Ondernemen’ 

Meer info

dienst lokale economie, tel 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info