Naar inhoud

Flyers, toelating voor uitdelen op openbare markten en openbaar domein

Wat?

Flyers kan je vergelijken met reclamefolders, pamfletten of brochures en worden doorgaans gebruikt om evenementen en andere aan te kondigen. Om deze te mogen uitdelen op onze openbare markten en openbaar domein, heb je toestemming nodig.

Voor wie?

Voor iedereen die via flyers publiciteit wil voeren op de markt en openbaar domein.

Voorwaarden?

Het voeren van publiciteit op de markt en openbaar domein is onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring van de burgemeester.

Je moet volgende gegevens vermelden op je flyer:

  • Verantwoordelijk uitgever: naam en adres
  • 'Mag niet op de openbare weg gegooid worden

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet drie weken vooraf gebeuren via een brief of mail of via de Evenementenkluis. De aanvraag bevat volgende gegevens:

  • Voor wat men via flyers publiciteit wenst te maken;
  • Op welke markt men de flyers wil uitdelen;
  • De datum wanneer men de flyers wil uitdelen.

Afhandeling?

De aanvraag wordt ter goedkeuring op de agenda van het college van burgemeester en schepenen gezet.  De dienst lokale economie maakt een burgemeesterbesluit op dat door de burgemeester ondertekend wordt.

Meer info

dienst lokale economie, tel 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

administratief centrum 't Getouw, gelijkvloers
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 08 98
E-mail

Meer info