Naar inhoud

Slachtvergunning

Wat?

Wil je een dier slachten, dan heb je hiervoor een slachtvergunning nodig. Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden. Varkens, geiten en schapen mogen thuis geslacht worden als je een slachtvergunning hebt en het dier van tevoren bedwelmd en geslacht wordt door een erkende slachter. Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen slachtvergunning nodig. Slachtvergunningen voor grote dieren zijn te verkrijgen in het slachthuis. Voor de andere dieren kan je terecht bij je gemeentebestuur.

Voor rituele slachtingen mogen wij vanuit het voedselagentschap geen slachtvergunning meer afleveren. 

Voor wie?

Iedereen die een dier wil slachten (uitzondering: kippen, konijnen en klein wild), heeft hiervoor een registratienummer en slachtvergunning nodig.

Hoe aanvragen?

Je verkrijgt een registratienummer en/of slachtvergunning aan de informatie- en onthaalbalie van 't Getouw of aan de balie van welzijnssite Ten Hove. Breng je identiteitskaart, Sanitelnummer of beslagnummer van het te slachten dier en, indien je er al één hebt, je registratienummer mee.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

Voor de slachting van varkensschapengeiten en tweehoevig gekweekt wild moet de eigenaar

- zich eerst eenmalig laten registreren bij de gemeente.

- minstens twee dagen voor iedere slachting aangifte doen bij de gemeente.

Wat meebregen

- identiteitskaart

- Sanitelnummer of beslagnummer van het te slachten dier

- registratienummer (indien je er al één hebt)

Uitzonderingen

Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild heb je geen slachtvergunning nodig.

Meer info