Naar inhoud

Circus- of niet-permanent evenement, vergunning

Wat?

Uitbaters van circussen en andere niet-permanente amusementsbedrijven die een voorstelling willen geven moeten hiervoor een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.

Voor wie?

Voor alle uitbaters van circussen en andere niet-permanente amusementsbedrijven, zoals bijvoorbeeld Monster Truckshows,...

Voorwaarden?

 • Circussen of andere niet-permanente amusementsbedrijven moeten een voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen hebben om in onze gemeente voorstellingen te geven.
 • Er wordt in het totaal maximaal 1 toelating per jaar verleend. 

Hoe aanvragen?

De circusexploitant of de uitbater van het amusementsbedrijf moet de toelating minstens drie maanden vooraf aanvragen bij het gemeentebestuur. De aanvraag bevat volgende gegevens: 

 • ondernemingsnummer en contactgegevens van de exploitant en aanvrager
 • een bewijs van het afsluiten van een geldige brandverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheidsverzekering,
 • een recent positief keuringsattest voor de elektriciteit
 • inplantingsplan en een technische beschrijving van de installaties (afmetingen van het circus of amusementsbedrijf, tent, … )
 • speellijst (datum en uren van de geplande voorstellingen)
 • schema van de tournee
 • rekeningnummer (voor terugstorten van de waarborg)
 • datum van aankomst en vertrek
 • eventueel een voorstel van locatie
 • een kopie van het contract met een erkende dierenarts indien er dieren optreden
 • een kopie van het meldingsformulier voor de dieren dien niet voorkomen op lijst A indien van toepassing 

Kostprijs?

 • Op kosten van de exploitant wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt van het openbaar domein voor en na ingebruikname.
 • Exploitanten van circussen of andere niet permanente amusementsbedrijven die het openbaar domein innemen moeten na het bekomen van de toelating en uiterlijk twee weken voor aankomst een waarborg van 750 euro storten op rekening van het gemeentebestuur. De waarborg wordt na het vertrek teruggestort, eventueel verminderd met standgelden, kosten voor elektriciteit, kosten voor beschadigingen aan het openbaar domein, kosten voor het opruimen van afval of andere kosten veroorzaakt door het circus of niet-permanent amusementsbedrijf.
 • Voor de inname van het openbaar domein betaalt het circus of ander niet permanent amusementsbedrijf een retributie van 25 euro per dag. 

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1.

Dienst lokale economie

als aanvraagdossier volledig is (minimum 3 maanden voor de voorstelling) worden er adviezen opgevraagd aan de verkeersdienst, aan de dienst openbare werken, aan de dienst ruimtelijke ordening en aan de wijkagent

2.

Adviserende diensten

geven advies binnen 30 werkdagen

3.

Dienst lokale economie

brengt dossier op het college van burgemeester en schepenen met de adviezen van de
adviserende diensten

4.

College van burgemeester en schepenen

geeft toelating of niet.  Het college van burgemeester en schepenen kan de toelating gemotiveerd weigeren, bijvoorbeeld om redenen van een onvolledige aanvraag, openbare veiligheid, overlapping met andere evenementen, …

5.

Dienst lokale economie

Stuurt binnen 45 dagen vanaf de dag van de verzending van de volledige en correcte aanvraag, via een aangetekend schrijven, een brief met het besluit (toelating) naar de aanvrager

Bekijk ook

Dienst lokale economie, tel 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info