Naar inhoud

Waarborgsom nieuwbouw

Wat?

Vooraleer een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd wordt voor een eigendom - waar zich ter hoogte van deze eigendom een voetpad en/of fietspad bevindt en je een oprit wil aanleggen - zal je een waarborgsom moeten betalen om eventuele beschadigingen aan het openbaar domein te verzekeren. Voor en na de werken zal een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgesteld worden door de gemeentelijke landmeter. Indien er geen schade vastgesteld werd een jaar na voltooiing van de werken, zal de volledige waarborgsom vrijgegeven worden.

Voor wie?

Voor elke bouwheer die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, waar er zich ter hoogte van het betreffende perceel een voetpad en/of fietspad bevindt, en voor iedereen die een oprit wenst aan te leggen.

Voorwaarden? 

  • Afhankelijk van het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning of het aanleggen van een oprit
  • De aanwezigheid van een voetpad en/of fietspad tussen de rijweg en het betreffende perceel 

Hoe aanvragen?

De vraag tot het betalen van een waarborgsom, zal gesteld worden door de dienst ruimtelijke ordening aan de bouwheer voor het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning, of door de dienst grondgebiedszaken indien het om het aanleggen van een oprit gaat.

Kostprijs? 

  • 30 euro per m² met een minimum van 300 euro voor de wegen met een klassieke bestrating
  • 80 euro per m² met een minimum van 600 euro voor de centrumstraten met een bestrating in rode kleiklinkers of kleinschalige natuursteen
  • Enkel de oppervlakten van de voetpaden en/of fietspaden grenzend aan het betreffende perceel worden aangerekend
  • De waarborg kan gestort worden op de rekening van het gemeentebestuur of contant betaald worden aan de gemeenteontvanger of door het afsluiten van een bankgarantie 

Afhandeling? 

Fase

Wie

Doet wat

1

dienst ruimtelijke ordening

Deelt de waarborgsom mee aan de bouwheer

2

Gemeentelijke landmeter

Stelt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op

3

Bouwheer

Voldoet het waarborgbedrag

4

Gemeentelijke stedenbouwkundige dienst

Levert de stedenbouwkundige vergunning af aan de bouwheer

5

Bouwheer

Herstelt het voetpad en/of fietspad in hun oorspronkelijke staat en vraagt waarborgsom terug

6

Gemeentelijke landmeter

Stelt een nieuwe tegensprekelijke plaatsbeschrijving op

7

Bouwheer

Indien akkoord, waarborgsom wordt vrijgegeven

 

 

Indien niet akkoord, bouwheer zal voetpad en/of fietspad dienen te herstellen, fase 6 zal zich herhalen tot het voetpad en/of fietspad voldoende gesteld zijn

 

 

Bij onwilligheid van de bouwheer kan het gemeentebestuur de schade later herstellen, waarbij de waarborgsom geheel of gedeeltelijk ingehouden kan worden

8

Financiële dienst

De waarborgsom wordt vrijgegeven

Reglement?

Klik hier om het politiereglement betreffende de vordering van een waarborgsom voor eventuele beschadigingen aan het openbaar domein ten gevolge van bouwwerken + het voorzien van opritten van 13 februari 2006 te bekijken.

Waar?

Administratief centrum ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, 1ste verdieping

Meer info?

Meer info