Naar inhoud

Beroepskaart

Wat?

Een beroepskaart Is een machtiging die verplicht is voor een persoon die op het Belgische grondgebied een zelfstandige beroepsactiviteit wil uitoefenen, in de hoedanigheid van natuurlijk persoon of als mandataris, al dan niet bezoldigd, van een vennootschap of vereniging.

Voor wie?

Alle niet-E.U.-onderdanen (behalve erkende vluchtelingen, Peco-landen, niet-EU-onderdanen met onbeperkt verblijf en hun gezinsleden en EER-onderdanen) die een zelfstandige activiteit willen uitoefenen, moeten in het bezit zijn van een beroepskaart.

Hoe aanvragen?

Je dient je aanvraag in door middel van één van de twee aanvraagformulieren die behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend moeten zijn. Het aanvraagformulier breng je dan naar een erkend ondernemingsloket.

De aanvraag moet alle vereiste documenten evenals alle stukken die je nuttig vindt voor het onderzoek van je dossier, bevatten.  Het formulier moet eveneens het bewijs dragen van de kwijting van het recht verbonden aan de ingediende aanvraag.

Kostprijs?

  • De aanvraag van een eerste beroepskaart, haar wijziging, vervanging of hernieuwing: 140 euro.
  • De afgifte van deze beroepskaart of van een hernieuwing via een ondernemingsloket: 90 euro per geldig jaar.
  • Geen enkel recht is verschuldigd bij de aflevering van een gewijzigde of vervangen kaart.

Reglement?

Voor de volledige wetgeving kan je terecht op de website van de Federale Overheidsdienst economie, KMO, Middenstand en energie, Dienst Economische Vergunningen, Afdeling beroepskaarten

Waar?

Via een erkend ondernemingsloket.

Meer info?

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 02 277 51 11
Fax: 02 277 51 07
http://mineco.fgov.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info