Naar inhoud

Dierenhandelszaak, aanvraag erkenning

Wat?

Vooraleer je een honden- of kattenkwekerij, een dierenasiel, dierenpensioen of dierenhandelszaak kan starten, moet je een erkenningscertificaat hebben. Dit wordt afgeleverd door de minister.

Voor wie?

  • Inrichting: naargelang het geval hobbykwekerij, professionele kwekerij of handelskwekerij van honden of katten, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor niet voedselproducerende dieren, met uitzondering van de inrichtingen die, wat levende dieren betreft, uitsluitend ongewervelden of vissen verkopen die als visaas dienen en/of levende vissen gehouden in bassins en bestemd om in vijvers te leven.
  • Alle inrichtingen waar dieren gehouden worden met het oog op hun verhandeling op markten, foren en kermissen.

Voorwaarden?

Let op! De voorwaarden werden gewijzigd door het KB van 18 maart 2009.

Hoe aanvragen?

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Aanvragen moeten gestuurd worden naar:

Rijksadministratief Centrum Kouterpoort
Ketelvest 26 bus 201, 9000 Gent
Tel: 02 524 73 34
Fax: 02 524 73 42
dierenwelzijn.gent@gezondheid.be
www.health.fgov.be

Kostprijs?

De kostprijs hangt af van de soort en de grootte van de inrichting:

1. hondenkwekerij

  • tot en met 10 fokteven: 75 euro
  • meer dan 10 fokteven: 250 euro

2. kattenkwekerij

  • tot en met 10 fokpoezen: 75 euro
  • meer dan 10 fokpoezen: 250 euro

3. dierenpension: 75 euro

4. handelszaak voor dieren: 75 euro

5. Dierenasiel: gratis

Indien zich op hetzelfde adres meerdere erkenningsplichtige inrichtingen bevinden, bedraagt het verschuldigde recht de som van de bedragen die verschuldigd zijn voor de afzonderlijke inrichtingen.

Het verschuldigde recht moet worden gestort op een door de Minister bevoegd voor dierenwelzijn te bepalen rekening. Dit is op rekening nummer 679-2005929-66.

Afhandeling?

De afhandeling gebeurt door:

Rijksadministratief Centrum Kouterpoort

Ketelvest 26 bus 201, 9000 Gent
Tel: 02 524 73 34
Fax: 02 524 73 42
E-mail: dierenwelzijn.gent@gezondheid.be
www.health.fgov.be

Meer info

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info