Naar inhoud

Verzekering, objectieve aansprakelijkheid

Wat?

Als je een uitbater bent van een gelegenheid die toegankelijk is voor het publiek, vermeld in het KB van 28 februari 1991 (restaurant, winkel, café, frituur groter dan 50m², bioscoop, sportzaal, …) moet je een objectieve aansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij voor jouw gelegenheid. Deze specifieke verzekering is verplicht omwille van het risico dat de gemeenschap loopt bij brand of een ontploffing, ongeacht of je aansprakelijk bent of niet.

Voor wie?

Voor alle uitbaters die een publiek toegankelijke gelegenheid hebben.

Voorwaarden?

Een attest van deze verzekering moet naar de burgemeester gestuurd te worden. Bij verbreking van de polis stelt de verzekeringsmaatschappij de burgemeester hiervan in kennis.

Bij het ontbreken van een geldig verzekeringsattest wordt een proces-verbaal opgesteld door de politie. De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Hoe aanvragen?

Bij iedere erkende verzekeringsmaatschappij kan een objectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden.

Kostprijs?

De kostprijs verschilt van verzekeringsmaatschappij tot verzekeringsmaatschappij.

Reglement?

KB van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van Hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechterlijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

Meer info?

dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info