Naar inhoud

Ook na coronacrisis krijgt horeca kans op groter terras

Foto

Ook na de coronacrisis krijgen onze horecaondernemers de kans om – onder bepaalde voorwaarden - een groter terras aan te vragen. De gemeenteraad keurde hiervoor op maandag 20 december twee nieuwe reglementen goed. Het ‘gebruiksreglement op de inname van het openbaar domein door terrassen buiten de reguliere terraslijnen’ bevat alle voorwaarden, beperkingen en mogelijkheden. Daarnaast regelt een ander reglement de billijke vergoeding die bij een aanvraag betaald moet worden voor de extra inname van het openbaar domein. Vanaf midden januari 2022 kunnen horecaondernemers via het digitaal loket een aanvraag indienen.

Grotere terrassen waren bij de herstart tijdens de coronacrisis essentieel voor onze horecaondernemers om hun zaak rendabel te houden. Als gemeentebestuur gingen we graag mee in dit verhaal. Op verschillende locaties zorgden de terrasuitbreidingen ook voor extra beleving en gezelligheid.

Samen uitgewerkt
Al snel ontvingen we van verschillende horecaondernemers de vraag om ook na de coronacrisis – aanvullend op de bestaande terraslijn - een uitgebreid terras te mogen plaatsen. Principieel stond het college van burgemeester en schepenen meteen open voor de vraag. Vervolgens werkte onze dienst lokale economie in nauwe samenspraak met  de horecasector en de adviesraad lokale economie de nodige voorstelreglementen uit. Maandag 20 december werd de toekomstige regeling finaal goedgekeurd door de gemeenteraad.

We vatten de belangrijkste elementen van beide reglementen samen:

  • De mogelijkheid voor een uitgebreid terras geldt uitsluitend voor horecazaken (hotels, restaurants, cafés), niet voor nachtwinkels, telefoonwinkels, krantenwinkels,…
  • De extra terrasuitbreiding – buiten de bestaande terraslijn - moet zich situeren op openbaar domein onder beheer van het gemeentebestuur. We spreken hier over terrassen buiten de bestaande terraslijn, bijvoorbeeld op pleintjes, parkeerplaatsen,….
  • Elke aanvraag moet een duidelijk inplantingsplan bevatten, inclusief foto’s, alsook een beschrijving van de manier waarop het terras kwalitatief zal worden ingericht.
  • De terrasuitbreiding moet jaarlijks worden aangevraagd. Elke toelating geldt slechts voor één jaar. Elke toelating geldt voor de periode van 1 mei tot 30 september, of korter indien de uitbater dit wenst.
  • De breedte van het terras mag de gevelbreedte van het horecapand niet overschrijden.
  • Openbaar domein aan de overzijde van de straat komt niet in aanmerking.
  • Verlichting mag wel geplaatst worden – in de mate dat het vereist is voor het functioneren va het terras -, verwarmingsbronnen kunnen niet. Ook muziekboxen kunnen niet.
  • Inzake overkappingen zijn uitsluitend parasols toegelaten, geen zonneluifels of andere overkappingen.
  • Wanneer er geen parkeerplaatsen worden ingenomen voor de terrasuitbreiding, dan gelden de reguliere tarieven voor een terras op het openbaar domein, inclusief de bestaande betalingswijze. De vergoedingen voor de extra inname van parkeerplaatsen worden betaald bij de aanvraag. Je betaalt 150 euro per maand voor een parkeerplaats in de blauwe zone en 200 euro per parkeerplaats in zone 1 van het betalend parkeren.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Datum van het bericht: dinsdag 21 december 2021