Naar inhoud

Everzwijn gespot buiten Postel? Meld het via www.gemeentemol.be/everzwijnen

Foto

Het gemeentebestuur en het REBO-team (Regionaal Everzwijnenbeheer Ondersteuning) waarschuwen alle automobilisten om in oktober en november uit te kijken voor overstekende everzwijnen. De maïsoogst schrikt de dieren mogelijk op, waardoor ze in paniek plotseling straten oversteken. Dit leidt tot een verhoogd risico op ernstige aanrijdingen. Deze waarschuwing geldt zowel overdag als ’s nachts. Daarnaast vragen we dat everzwijnen die buiten Postel worden gespot zo snel mogelijk worden gemeld via het e-formulier op www.gemeentemol.be/everzwijnen.

Everzwijnen zijn al langer thuis in Postel. Dit uitgestrekt natuurlijk leefgebied situeert zich ten noorden van het kanaal Bocholt-Herentals en ten westen van het kanaal Schoten – Dessel – Kwaadmechelen. Om de everzwijnenpopulatie onder controle te houden, bestaan voor dit gebied duidelijke jachtafspraken.

We stellen evenwel sporadisch vast dat everzwijnen steeds meer in andere aanpalende gebieden opduiken. Groepjes everzwijnen trekken de kanalen over en vestigen zich buiten Postel. Denk daarbij aan de gehuchten Rauw, Wezel, Sluis, Achterbos en Gompel. Ook hier bestaat dus een risico op aanrijdingen. Buiten onze gemeentegrenzen wordt hetzelfde fenomeen vastgesteld in Witgoor, Dessel en Retie.

Melden via e-formulier

Het REBO-team volgt in onze regio de evolutie van de everzwijnenpopulatie en eventuele migraties nauwgezet op. Dit gebeurt in overleg met het gemeentebestuur, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de wildbeheereenheden en de landbouw- en natuurorganisaties. Daarom vragen we om elk everzwijn buiten Postel zo snel mogelijk te melden via www.gemeentemol.be/everzwijnen. Op basis daarvan kan het REBO-team de nodige maatregelen treffen. Je mag alle mogelijke waarnemingen melden, zoals pootafdrukken en wroetsporen maar ook effectieve ontmoetingen.

Schade en ongevallen

Everzwijnen kunnen ook schade en ongevallen veroorzaken. Eventuele schade door everzwijnen kan onder bepaalde voorwaarden vergoed worden. In dat geval vul je de nodige formulieren in op het digitaal loket van het Agentschap Natuur en Bos. Om het bezoek van everzwijnen en de bijhorende schade zoveel mogelijk te vermijden, kun je een aantal zaken preventief ondernemen. Op deze webpagina van ANB over everzwijnen vind je heel wat informatie.

Meer info: REBO-team, 02 553 12 69, everzwijnen@vlaanderen.be

Datum van het bericht: vrijdag 08 oktober 2021