Naar inhoud

Vier Kempense gemeenten annuleren samen grote voorjaarskermissen

Foto

Vier Kempense gemeenten (Balen, Dessel, Mol en Geel) beslisten in onderling overleg om hun grote voorjaarskermissen - en bijhorende jaarmarkten - te annuleren. De beslissing werd met spijt in het hart genomen. Wanneer we de recente evoluties van de coronaepidemie analyseren, dan zijn grote evenementen, kermissen en jaarmarkten in februari en maart jammer genoeg nog geen optie.

Grote evenementen zijn volgens het huidige ministerieel besluit al zeker formeel verboden tot 1 maart. Een verregaande versoepeling voor grote evenementen in het voorjaar is vrijwel ondenkbaar. Voor een goed verloop van de vaccinatiestrategie is het bovendien van belang om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden.

We begrijpen dat deze moeilijke beslissing bij vele inwoners leidt tot teleurstelling, vooral ook bij de kinderen. De vier lokale besturen creëren met deze gezamenlijke beslissing evenwel snel de noodzakelijke duidelijkheid over de grote kermissen in februari en maart. 

Kempense kermiskalender

Elke gemeente of stad heeft in het voorjaar één of meerdere grote kermissen – al dan niet met bijhorende jaarmarkt – op het programma staan. De Kempense kermiskalender kent traditioneel een vast verloop. Voor het voorjaar 2021 worden jammer genoeg volgende grote kermissen door de vier betrokken gemeenten geannuleerd. Voor de kleinere kermissen in de gehuchten beslist en communiceert elke gemeente in de loop van het voorjaar op het gepaste moment.

  • Jaarmarkt Dessel: zondag 28 februari en maandag 1 maart
  • Jaarmarkt Olmen (Balen): zondag 7 en maandag 8 maart
  • Jaarmarkt Kermis Mol: zaterdag 13 tot dinsdag 16 maart, inclusief de jaarmarkt op dinsdag 16 maart
  • Balen Jaarmarkt: zaterdag 20 – maandag 22 maart, inclusief de jaarmarkt op maandag 22 maart
  • Geel Palmenmarkt: vrijdag 26 – dinsdag 30 maart, inclusief de jaarmarkt op zaterdag 27 maart

Financieel verlies foorreizigers

Naast de teleurstelling bij onze inwoners betreuren we deze noodzakelijke beslissing voor de grote kermissen in de eerste plaats voor de foorreizigers zelf. Voor hen betekent dit een aanzienlijk financieel verlies, nadat ook vorig kermisseizoen door corona grotendeels in het water viel. Ook voor de horeca-uitbaters in de omgeving van de kermis houden de annuleringen een extra opdoffer in. De jaarlijkse grote kermis staat telkens garant voor enkele dagen feesten met mooie omzetcijfers.

Vele foorreizigers zijn zelf Kempenaren en groeiden doorheen de jaren uit tot vertrouwde gezichten in de verschillende dorpen. Net zoals voor onze overige ondernemers pleiten we bij de hogere overheid om voldoende financiële steun en compensaties te voorzien voor de foorreizigers als bijzondere ondernemersgroep. Gezien de korte tijdsduur van het kermisseizoen in het voorjaar en de bijzondere aard van hun activiteiten, verdienen de foorreizigers een specifieke regeling. Hopelijk spoort deze snelle beslissing de hogere overheden aan tot verdere actie op dat vlak.

Heropstart kermissen!

Wanneer de situatie het toelaat, hopen we zo snel mogelijk onze Kempense kermistradities opnieuw in ere te herstellen. Elke gemeente is dan ook vastberaden om op dat moment samen met de foorreizigers er een groot succes van te maken.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be

Datum van het bericht: woensdag 03 februari 2021