Naar inhoud

Kruispunt Ezaart - Slagmolenstraat opnieuw open voor verkeer vanuit Centrum

Foto

Op vrijdag 10 juli wordt het kruispunt Ezaart – Slagmolenstraat – Kortestraat opnieuw opengesteld. Dit betekent dat het verkeer op Ezaart, komende van het Centrum, de Slagmolenstraat en de Kortestraat weer kan inrijden. Op Ezaart doorrijden richting Zuiderring is evenwel niet mogelijk. Ezaart blijft vanaf het kruispunt afgesloten tot aan de Molse Nete. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Borgerhoutsendijk en Zuiderring (N71). Fietsers moeten omrijden via de Slagmolenstraat en Sint-Janstraat.

Sinds 2 juni voert aannemer Colas in opdracht van Aquafin rioleringswerken uit in Ezaart, van het kruispunt met de Slagmolenstraat tot aan de Molse Nete. De werken zullen ongeveer een jaar duren. Het Agentshap Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur maken van de werken gebruik om het wegdek te vernieuwen en vrijliggende fietspaden aan te leggen. Begin augustus, na het bouwverlof, starten de werken op Ezaart: het gedeelte tussen het kruispunt met de Slagmolenstraat tot de Molse Nete.

Meer info: dienst openbare werken, 014 33 08 19, openbarewerken@gemeentemol.be

Datum van het bericht: woensdag 08 juli 2020