Naar inhoud

Meer info over de bouwmogelijkheden van een perceel nodig of voorontwerp besprek

Foto

Om inwoners, architecten en projectontwikkelaars inhoudelijk beter te ondersteunen vooraleer deze een officiële vergunningsaanvraag indienen, werkte onze dienst ruimtelijke ordening twee nieuwe e-formulieren uit. Het eerste formulier kan je gebruiken wanneer je bepaalde stedenbouwkundige informatie - bijvoorbeeld de bouwmogelijkheden - wenst over een specifiek perceel.  Het andere e-formulier is bedoeld voor het doorsturen van een voorontwerp dat je wil bespreken nog voor de officiële aanvraagprocedure start.

Sinds de coronacrisis werkt onze dienst ruimtelijke ordening op afspraak. Deze werkwijze zat voor complexere vragen al een tijdje in de pijplijn. Op die manier kunnen onze medewerkers de vaak ingewikkelde dossiers beter voorbereiden in vergelijking met een onaangekondigde vraag aan de balie. Door de crisis hebben we deze aanpak versneld ingevoerd. De nieuwe e-formulieren helpen bij het voorbereiden van de afspraak.

Informatie voor indienen aanvraag

Onze dienst ruimtelijke ordening behandelt vergunningsaanvragen voor (ver)bouwprojecten, afbraak, bestemmingswijzigingen,…. In vele gevallen vragen burgers voor het indienen van een officiële aanvraag informatie over wat volgens de richtlijnen mag en niet mag op een bepaald perceel. Vaak gaat het om technische en complexe vragen, waarbij zowel de bouwintenties, de exacte perceelnummers als de zonering van groot belang zijn voor een correct antwoord. Daarom betekent het voor onze stedenbouwkundige medewerkers een grote meerwaarde om meteen alle relevante informatie te ontvangen bij dergelijke vragen. In het verleden kreeg onze dienst ruimtelijke ordening veel van deze vragen per e-mail, telefonisch of persoonlijk aan de balie. Vaak ontbrak de nodige informatie om een juist en volledig antwoord te kunnen geven.

E-formulieren als leidraad

De e-formulieren vormen voor inwoners, architecten en projectontwikkelaars een leidraad om een vraag volledig en correct te formuleren. Het eerste e-formulier gebruik je voor het opvragen van stedenbouwkundige informatie over een bepaald perceel, bijvoorbeeld de bouwvoorschriften of de zonering in het gewestplan. Het tweede formulier kan iedereen gebruiken voor het doorsturen van een voorontwerp om een gepland bouwproject te bespreken. Op die manier kan je eventuele opmerkingen nog in het ontwerp verwerken vooraleer je een officiële vergunningsaanvraag indient.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Datum van het bericht: donderdag 18 juni 2020